તાજેતરની પોસ્ટસ

જાન્યુઆરી 08, 2014

'દિવ્ય ભાસ્કર' અને 'ગુજરાત સમાચાર'માં

આ તો માત્રે એટલું જ કહેવાનું કે ગઈકાલે સ્થાનિક સમાચાર પત્રોમાં કલામ સાહેબે કરેલ પુસ્તકના વિમોચનની નોંધ લેવાઈ. હવે તેમના નામે તમને વધારે બોર નહિ કરું.

'સિટી ભાસ્કર' 8 જાન્યુઆરી 2014

'ગુજરાત સમાચાર પ્લસ', 8 જાન્યુઆરી 2014

6 ટિપ્પણીઓ:

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.