તાજેતરની પોસ્ટસ

ફેબ્રુઆરી 24, 2013

ઇન્ડી બ્લૂઝઃ Country of Equal Opportunity

યુ.કે.માં મે હજારો ફોટા આડેધડ પાડ્યા છે, પણ જો તેમાંથી મારે ગમતા દસ ફોટા પસંદ કરવાનો હોય, તો તેમાંથી એક ફોટો આ હોય કારણ કે યુ.કે.નો દરેક રહેવાસી આવી સુંદર પળને સતત ઝંખતો રહે છે.

યુ.કે.નો દરેક રહેવાસી આવી સુંદર પળને સતત ઝંખતો રહે છે!

આજે આ ફોટો યાદ કેમ આવ્યો? જુઓ બીજો ફોટો:


મારો દેશ બધાને એક સમાન તક આપે છે! Country of Equal Opportunity!

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.