તાજેતરની પોસ્ટસ

જુલાઈ 10, 2012

'કેટલાં પાકિસ્તાન' માંથી પ્રગટેલા સમ્રાટ ગિલગમેશ

          કમલેશ્વરના ચર્ચાસ્પદ પુસ્તક 'કિતને પાકિસ્તાન'નો મોહન દાંડીકરે ગુજરાતીમાં સુંદર અનુવાદ કર્યો છે - 'કેટલાં પાકિસ્તાન'. એ પુસ્તકના કેટલાંક પાના ગઝલના એક ચૂંટેલા શેરની જેમ માણવા જેવા છે.

Kitne Pakistan Kitne Pakistan
Kitne Pakistan Kitne Pakistan
Kitne Pakistan Kitne Pakistan
Kitne Pakistan Kitne Pakistan


          આજના સમયમાં પણ સમ્રાટ ગિલગમેશની આ વાત એટલી જ પ્રાસ્તાવિક લાગે છે, માટે તેને વહેંચવાનું મન થયું. એ પુસ્તક વિશે ફરી ક્યારેક. કોઈના કૉપી-રાઇટ્સ ભંગ કરવાનો ઈરાદો નથી, તે તો આપ જાણો જ છો.

1 ટિપ્પણી:

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.