તાજેતરની પોસ્ટસ

જૂન 29, 2012

Love & Poison

          પ્રેમ અને ઝેરમાં શું ફર્ક? કદાચ... સ્વીકૃતિનો. પ્રેમને પ્રેમ આપી શકાય છે પણ ઝેર ને ઝેર નથી આપી શકાતું. એટલે જ કદાચ કહેતા હશે કે વ્યક્તિને જેવી છે તેવી સ્વીકારી લેવી તે પ્રેમ.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.