તાજેતરની પોસ્ટસ

એપ્રિલ 25, 2012

અશ્વિની ભટ્ટનું વ્યાખ્યાનઃ 'જો આ મારું અંતિમ પ્રવચન હોય તો...'

          શ્રી બિનિત મોદીની બ્લૉગ પોસ્ટ અશ્વિની ભટ્ટઃ વિરામ વગરનું વ્યાખ્યાન 'અલ્પવિરામ' વાંચી ત્યારથી શ્રી અશ્વિની ભટ્ટનું એ વ્યાખ્યાન વાંચવા આતુર હતો. 'નવનીત સમર્પણ'માં છપાયેલા એ પ્રવચનને ફેસબુકના એક મિત્ર નેહલ મહેતાએ તે મોકલી આપ્યું છે. આપ સૌ માટે અહીં મૂકું છું-

Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt
Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt
Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt
Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt
Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt
Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt Speech of Ashwini Bhatt

          કોઈ કોપીરાઈટ્સનો ભંગ કરવાનો ઈરાદો નથી પણ અશ્વિની ભટ્ટના ચાહકો સુધી આ અગત્યનું વ્યાખ્યાન પહોંચાડવાનો ઈરાદો છે, એ તો આપ જાણો જ છો.

1 ટિપ્પણી:

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.