તાજેતરની પોસ્ટસ

ફેબ્રુઆરી 02, 2012

યુ.કે. બાઇટ્સઃ નટરાજ

          અમદાવાદમાં હતો ત્યારે સમજણ આવ્યા બાદ ભાગ્યે જ પ્રકૃતિ સાથે અને ખાસ કરીને વૃક્ષો સાથે પનારો પડ્યો છે. ઘણીવાર એમ થતું કે વર્ડસવર્થ કે ફ્રોસ્ટ કે શેલી ની પ્રકૃતિસભર કવિતાઓ વાંચતાં-વાંચતાં કોઈ વૃક્ષ જોવાનું મન થાય તો છેલ્લા ઉપાય તરીકે દૂરબીન લઈને ધાબે જવું પડતું. લંડનના વસવાટમાં એ બહુ મોટું સુખ છે. એક વફાદાર મિત્રની જેમ પ્રકૃતિ હંમેશા સાથે જ રહી છે. અહીં આવીને પહેલીવાર ફૂલનો રસ પીવામાં મગ્ન ભમરો જોવા મળ્યો છે. ઘરની આસપાસમાં જ ત્રણ પાર્ક છે. અને તે ત્રણમાં સૌથી મોટા બર્હામ પાર્કમાં રહેલા આ વૃક્ષે મને હંમેશા નટરાજની યાદ અપાવી છે.

નટરાજ વૃક્ષ નટરાજ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.