તાજેતરની પોસ્ટસ

નવેમ્બર 29, 2011

યુ.કે. બાઇટ્સઃ લંડન ગામના ગાંડા -૨

          એક પેટ્રોલપંપ પર ઉતાવળે પાડેલો ફોટો. તમે કંઈ પણ ખરીદો તે પહેલા શું વેપારીએ એવું યાદ કરાવવું પડે કે પૈસા હોય તો જ ખરીદજો? અથવા શું આ પેટ્રોલપંપ વાળો એમ સમજતો હશે કે અહીં બધા નર્શાત લોકો જ પેટ્રોલ પુરાવા આવે છે?


          આની સાથે જ વર્ષો પહેલા મેકડૉનાલ્ડમાં બનેલી ઘટના યાદ આવી ગઈ. કોઈ વ્યક્તિએ તેમની પર એવો કેસ કર્યો હતો કે મેકડૉનાલ્ડની કોફી તેના પર ઢોળાતાં તે દાઝી ગયો/ગયી અને તેને માટે મેકડૉનાલ્ડ જવાબદાર છે કારણ કે કોફી પર ક્યાંય એવી સૂચના નહોતી છાપેલી કે કોફી દાઝી જવાય તેટલી ગરમ છે. બોલો? અને મેકડૉનાલ્ડ એ કેસ હારી જતાં તેમણે મોટી રકમ ચૂકવવી પડી હતી અને ત્યારથી તેઓ કોફીના કપ પર એવી સૂચના છાપે પણ છે!

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.