તાજેતરની પોસ્ટસ

નવેમ્બર 20, 2011

યુ.કે. બાઇટ્સઃ લંડન ગામના ગાંડા -૧

          કહે છે ને કે 'ગાંડાના ગામ ન હોય'! પણ દરેક ગામમાં કેટલા ગાંડા હોય, તે કોને ખબર? લંડન ગામના ગાંડાનો એક નમૂનો જુઓઃ


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.