તાજેતરની પોસ્ટસ

January 18, 2012

યુ.કે. બાઇટ્સઃ ગુજરાતીમાં શેક્સપિયરનું 'All's Well That Ends Well'

          શેક્સપિયરના ગ્લોબ થિયેટરમાં વર્ષ-૨૦૧૨માં 'Globe to Globe' કાર્યક્રમ હેઠળ શેક્સપિયરના ૩૭ નાટકો અલગ-અલગ ૩૭ ભાષામાં રજૂ થવાના છે અને તેમાંની એક આપણી ગુજરાતી પણ છે. ૨૩/૫/૨૦૧૨ (બુધવાર બપોરે ૨.૩૦ વાગ્યે) અને ૨૪/૫/૨૦૧૨ (ગુરુવાર સાંજે ૭.૩૦ વાગ્યે) ના રોજ મુંબઈના 'અર્પણ' થિયેટર ગ્રુપ દ્વારા 'All's Well That Ends Well' ગુજરાતીમાં ભજવાશે. ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યમાં રસ ધરાવનારા મિત્રોએ શેક્સપિયરનું ગ્લોબ થિયેટર અને ગુજરાતી ભાષાનો જીવનમાં એકવાર જોવા મળનારો આવો અનોખો સંગમ ચૂકવા જેવો નથી. ટિકિટ પાંચ પાઉન્ડથી શરૂ થાય છે. તો ત્યાં મળીએ!
  

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.