તાજેતરની પોસ્ટસ

September 06, 2011

યુ.કે. બાઇટ્સઃ અંગ્રેજી ભાષા

સતત ઉત્ક્રાંત થતા રહેવું એ કોઈ પણ ભાષાનો સૌથી અગત્યનો ગુણધર્મ છે અને અંગ્રેજી ભાષા તેમાં શિરમોર છે. આ ભાષામાં જેટલા પ્રયોગ થાય છે તેટલા ભાગ્યે જ કોઈ ભાષામાં થતા હશે અને તેને સ્વીકૃતિ પણ ઝડપથી મળે છે. એક ઉદાહરણ નીચે જુઓઃઅહીં Salad અને Sandwich જેવા pure noun ને verb તરીકે વાપરવામાં આવ્યાં છે અને eat કે like જેવા કોઈ verbનો લોપ કરવામાં આવ્યો છે છતાં મતલબ એકદમ સાફ છે.

5 comments:

 1. Very good observation.
  Interesting blog. I shall keep visiting it.

  ReplyDelete
 2. Very good.
  We need same freedom in Gujarati.

  ં >>ન્ , મ્
  ાં >> ૉ ઑ...........મીંડા મુક્ત ગુજરાતી
  િ >> ી
  ૂ >> ુ
  કર્મ >>ક ર્ મ

  http://iastphoneticenglishalphabet.wordpress.com/

  ReplyDelete

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.