તાજેતરની પોસ્ટસ

July 30, 2011

પ્રિયે, તું તો મારી ચોકલેટ છે.


તું મીઠી મધુરી છે,
પણ તને હની નહી કહું.

તું લીસ્સી નરમ છે,
પણ તને બટર નહી કહું.

તું કરકરી સ્વાદિષ્ટ છે,
પણ તને કુરકુરે નહી કહું.

ગમે તેવી ઠંડીમાં પણ
મારો હાથ લાગે ને
તું તરત જ પીગળવા માંડે છે.

એટલે તો કહું છું કે
પ્રિયે, તું તો મારી ચોકલેટ છે.

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.