તાજેતરની પોસ્ટસ

ડિસેમ્બર 22, 2010

સૌથી નિરાળા આપને – ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’


સંવેદનાના સાગરમાં સહેલતા-સહેલતા,
સમયની સળોને સંકેલતા-સંકેલતા,

સ્વરોના સરોવરમાં સરકતા-સરકતા,
સુગંધના સંદેશથી સળવળતા-સળવળતા,

સૂરાની સભ્યતાને સંભાળતા-સંભાળતા,
સૌદર્યના સમંદરમાં સળગતા-સળગતા,

સંબંધોના સનેપાતમાં સબડતા-સબડતા,
સ્વાર્થના સંગાથથી સૂસવતા-સૂસવતા,

સપ્તપદીના સરથી સિસકતા-સિસકતા,
સ્વીકારના સાક્ષાત્કારને સમજતા-સમજતા,

સંગીન સ્નેહથી સજાવતા-સજાવતા, 
સદાય સ્મરું આપને-આપને.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.