તાજેતરની પોસ્ટસ

નવેમ્બર 05, 2010

મનમાં - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


તે કહેલા શબ્દો વર્ષોથી હસે છે મનમાં,
તે  જીવેલી ક્ષણો વર્ષોથી શ્વસે છે મનમાં.

તારી તરફ તણાઉ હું તસુ-તસુ રોજ,
મારી તરફ તું વર્ષોથી ખસે છે મનમાં.

પૂછે મને બધા કેમ નથી જતો મંદિરે?
તારી તસવીર વર્ષોથી વસે છે મનમાં.

જોઇએ ના 'જય'ને જીવનમાં બીજું કશું,
તારા માટે એ વર્ષોથી તરસે છે મનમાં.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.