તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑક્ટોબર 27, 2010

તો કેવું સારુ? - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'તું મળે તે ક્ષણ યુગ જેવી બને,
ને તારા વિનાનો યુગ ક્ષણ જેવો હોય,
તો કેવું સારુ?

સમૂહમાંય શાંતિ શોધી શકાય,
ને શાંતિનો પડઘમ ગણ જેવો હોય,
તો કેવું સારુ?

કીડીને કણ ને હાથી ને મણ મળે,
ને ચકલીની ચાંચમાંય ચણ જેવું હોય,
તો કેવું સારુ?

માનવતાની તંગી જ્યાં વધતી ચાલી,
અહિં કોઇ જણ ‘જણ’ જેવું હોય,
તો કેવું સારું?

ઝરણ નહિ તો પ્રેમના ઝાંઝવા જોઇ જીવુ,
દુનિયાનો આભાસ રણ જેવો હોય,
તો કેવું સારુ?

હું, તું ને આપણુઃ બસ
આપણો પરિવાર ત્રણ જેવો હોય,
તો કેવું સારુ?- ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

[જ્યારે જીવનમાં વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય અને જીવનસાથીની ઝંખનાઓએ આકાર લેવા માંડ્યો, ત્યારે કોલેજના પ્રથમ વર્ષ ૧૯૯૯ માં આ રચના લખી હતી. અત્યારે પણ એજ આશાવાદ સાથે ઘણી વાર વિચારો આવે કે આમ હોય તો કેવું સારુ ને તેમ ન હોય તો કેવું સારુ પણ એ આશાવાદ ઉપર ઘણીવાર અસ્તિત્વવાદ ભારે પડે છે.]

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.