તાજેતરની પોસ્ટસ

October 27, 2010

તે કુદરત - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


શિશિરની શીતળસી શર્વરીમાં,
ઝાડના પાને જામ્યું એક ઝાકળ,
સમજે તેના માટે સાવ સહેલું,
અણસમજુને જે લાગે અકળ,
તે કુદરત.

ઉનાળાના ઉંબરે ઊભા-ઊભા,
ફોડેલા-ફાટેલા કાલા અને-
બળબળતા બપોરસી બાળાએ
શીત-લહર કાજ કરેલી અટકળ,
તે કુદરત.
ચોમાસે પડતી ચપચપ બુંદોમાં
પાડે જે પોતાનું પ્રતિબિંબ,
અગનને જે આળે પાણીથી
ને પાણીમાં પ્રગટાવે દાવાનળ,
તે કુદરત.
[ રચના લખાઇ હતી ૧૯૯૮માં અને મારી પ્રિય રચનાઓમાની એક છે.]

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.