તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑક્ટોબર 27, 2010

તો કેવું સારુ? - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'તું મળે તે ક્ષણ યુગ જેવી બને,
ને તારા વિનાનો યુગ ક્ષણ જેવો હોય,
તો કેવું સારુ?

સમૂહમાંય શાંતિ શોધી શકાય,
ને શાંતિનો પડઘમ ગણ જેવો હોય,
તો કેવું સારુ?

કીડીને કણ ને હાથી ને મણ મળે,
ને ચકલીની ચાંચમાંય ચણ જેવું હોય,
તો કેવું સારુ?

માનવતાની તંગી જ્યાં વધતી ચાલી,
અહિં કોઇ જણ ‘જણ’ જેવું હોય,
તો કેવું સારું?

ઝરણ નહિ તો પ્રેમના ઝાંઝવા જોઇ જીવુ,
દુનિયાનો આભાસ રણ જેવો હોય,
તો કેવું સારુ?

હું, તું ને આપણુઃ બસ
આપણો પરિવાર ત્રણ જેવો હોય,
તો કેવું સારુ?- ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

[જ્યારે જીવનમાં વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય અને જીવનસાથીની ઝંખનાઓએ આકાર લેવા માંડ્યો, ત્યારે કોલેજના પ્રથમ વર્ષ ૧૯૯૯ માં આ રચના લખી હતી. અત્યારે પણ એજ આશાવાદ સાથે ઘણી વાર વિચારો આવે કે આમ હોય તો કેવું સારુ ને તેમ ન હોય તો કેવું સારુ પણ એ આશાવાદ ઉપર ઘણીવાર અસ્તિત્વવાદ ભારે પડે છે.]

તે કુદરત - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


શિશિરની શીતળસી શર્વરીમાં,
ઝાડના પાને જામ્યું એક ઝાકળ,
સમજે તેના માટે સાવ સહેલું,
અણસમજુને જે લાગે અકળ,
તે કુદરત.

ઉનાળાના ઉંબરે ઊભા-ઊભા,
ફોડેલા-ફાટેલા કાલા અને-
બળબળતા બપોરસી બાળાએ
શીત-લહર કાજ કરેલી અટકળ,
તે કુદરત.
ચોમાસે પડતી ચપચપ બુંદોમાં
પાડે જે પોતાનું પ્રતિબિંબ,
અગનને જે આળે પાણીથી
ને પાણીમાં પ્રગટાવે દાવાનળ,
તે કુદરત.
[ રચના લખાઇ હતી ૧૯૯૮માં અને મારી પ્રિય રચનાઓમાની એક છે.]

ઇજન - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'આવ, લાગી જા ગળે,
કોઇ ખટારાગ નહિ રહે,
પલળી જા મુજ પ્રેમમાં,
કોઇ વિરાગ નહિ રહે.

ઓગળ મુજમાં
તું સબરસ બનીને,
રહે જીવનમાં
તું સમરસ બનીને.

ઉદિત થઇને આવ,
આવ નિશા બનીને,
છવાઇ જા જીવનમાં
દસ દિશા બનીને.

ખુશ્બુ બનીને
શ્વાસમાં મળજે,
સાથી બનીને
પ્રવાસમાં મળજે.

સંઘર્ષમય જીવનમાં
શક્તિ થઇ મળજે,
પ્રભુમય જીવનમાં
ભક્તિ થઇ મળજે.

સ્વપ્ન બનીને
તું આંખોમાં વસજે,
માળો બનીને
મુજ પાંખોમાં વસજે.

વસજે તું મુજમાં
મારો આતમ થઇને,
મળજે તું મુજને
મારો પ્રિતમ થઇને.

ઉત્તર તું મળજે
સાચા સ્વરૂપે,
અભિવ્યક્તિ બનજે
વાચા સ્વરૂપે.

હું રસ્તો છું,
મુજ મંઝિલ બનજે,
હું પ્રેમસાગર,
તું સાહિલ બનજે.

જીવનમાં મળજે
તું જીવન બનીને,
મુજમાં તું ખીલજે
ઉપવન બનીને.

નહિતર એ ઉપવનમાં
ક્યાંય પરાગ નહિ રહે,
સદાય તુજ કાજ જલતો
આ 'ચિરાગ' નહિ રહે.

આવ લાગી જા ગળે,
કોઇ ખટરાગ નહિ રહે,
પલળી જા 'જય' પ્રેમમાં,
કોઇ વિરાગ નહિ રહે.

-ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

[આ રચના લખાઇઅ હતી ૧૯૯૯માં. તેને શું કહેવું - કવિતા, ગીત, ગઝલ કે નઝમ - તે ત્યારે ખબર નહોતી પડતી અને અત્યારે મૂંઝવણ થાય છે. તે વખતે મે 'જય' ઉપનામ પણ નહોતું અપનાવ્યું માટે તેમાં 'ચિરાગ' વાપરેલુ છે. 'જય' અત્યારે ઉમેર્યુ છે. આશા છે કે આપને એક કિશોરનો કલબલાટ ગમશે.]