તાજેતરની પોસ્ટસ

September 30, 2010

પછી પ્રેમ શરૂ થાય છે - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


ખબર પડતી નથી, એમનેમ શરૂ થાય છે,
પાગલપનની હદ પછી પ્રેમ શરૂ થાય છે.

તારી ચાહતના ઇરાદાઓ અટકી પડે છે જ્યાં,
ત્યાંથી તને ચાહવાની મારી નેમ શરૂ થાય છે.

શયતાનિયત વસે છે આદમીના દિમાગમાં,
તેના દિલમાંથી ખુદાની રહેમ શરૂ થાય છે.

ઘમરોળી નાખ્યું જીવન તારા નામ પર અમે,
યાદી તવ પ્રેમીની બીજાથી કેમ શરૂ થાય છે?

જુવે તુજ તસવીર 'જય' આત્મઘાત પહેલા,
જીવનની જીજીવિષા હેમખેમ શરૂ થાય છે.

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.