તાજેતરની પોસ્ટસ

સપ્ટેમ્બર 22, 2010

ચપટી વોટ આપતા જજો - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


માઇ-બાપ, ચપટી વોટ આપતા જજો, છોકરા ભૂખ્યા છે,
ઝોળીમાં કંઇક નાખતા જજો, છોકરા ભૂખ્યા છે.

વચન આપીએ છીએ અમે જૂના વચન પાળવાનું,
કરશું કામ નર્મદાને ગુજરાતમાં વાળવાનું,
મતપત્રક પર ચોકડી છાપતા જજો.
માઇ-બાપ, ચપટી વોટ આપતા જજો, છોકરા ભૂખ્યા છે.

ફાટી ગઇ છે ધોળી ટોપી,
બીજી ઇચ્છાઓ ગઇ છે લોપી,
ભવોભવની ભૂખ ભાંગતા જજો,
માઇ-બાપ, ચપટી વોટ આપતા જજો, છોકરા ભૂખ્યા છે.

મૃત્યુની અફર ખાતરીની જેમ આવશું,
પાંચ વર્ષે નવરાત્રિની જેમ આવશું,
અમારી સંગ રાસ રમતા જજો,
માઇ-બાપ, ચપટી વોટ આપતા જજો, છોકરા ભૂખ્યા છે.

અમને, માત્ર અમને ચૂંટવા આવજો,
પછી અમે તમને લૂંટવા આવશું,
લોકશાહીની ધોરી નસ કાપતા જજો,
માઇ-બાપ, ચપટી વોટ આપતા જજો, છોકરા ભૂખ્યા છે.

[૨૦૦૧] 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.