તાજેતરની પોસ્ટસ

સપ્ટેમ્બર 16, 2010

મૌનનો સંવાદ - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


બોલી બોલીને થાક્યા બાદ,
મૌનના ય સંવાદ હોવા જોઇએ.
સ્વપ્નની  સ્વપ્ન થકી મજા ન આવે,
તેના સત્યમાં અનુવાદ હોવા જોઇએ.

હોય નહિ સૌ દુનિયાદારી આ જગમાં,
તેમાંય કોઇ અપવાદ હોવા જોઇએ.
ક્યાંથી અહિ આવે બર બધાની મુરાદ?
કોઇક તો જગમાં નામુરાદ હોવા જોઇએ.

ભગ્ન હ્દય ક્યાં સુધી ભંડારીશું ભોયમાં?
કોઇક હદય તો આબાદ હોવા જોઇએ.
સ્વાર્થ, સ્વાર્થ ને માત્ર સ્વાર્થ જ નહિ,
પ્રેમનાય ક્યાંક વરસાદ હોવા જોઇએ.

માણસે કવિ તરીકે જીવવા 'જય',
સંપૂર્ણતઃ આઝાદ હોવા જોઇએ.
બોલી બોલીને થાક્યા બાદ,
મૌનનાય સંવાદ હોવા જોઇએ.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.