તાજેતરની પોસ્ટસ

સપ્ટેમ્બર 10, 2010

વસ્ત્ર - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


એક એક ક્ષણને,
પ્રત્યેક પળને,
આશાના તાંતણા વડે વણીને,
એક...
સરસ મજાનું, મનમોહક,
સ્વપ્ન નામક કાપડ,
મે જહેમતથી ગૂંથ્યું.

એ કાપડને,
ખૂબ જ જતનથી,
પલકના કવરમાં મૂકી,
ગયો...
હું સમય નામક દરજી પાસ,
મુજ માનીતું
વસ્ત્ર સીવડાવવા.

ને એ દરજીએ,
મારા મનના ખૂણે-ખૂણાનું,
ચોક્સાઇથી માપ લીધું,
અને...
એ માપ બધે જ,
સમાન હતું, સમરૂપ હતું,
તારા નામનું હતું.

પછી એ ચાલાક દરજીએ,
સંજોગોના સંચામાં,
એ કાપડ સીવવા માટે નાખ્યું,
જે...
હજુંય સંચામાં ફસાયેલું છે,
ને હું એ ક્ષણોને મૂકીને,
ઘણો જ આગળ વધી ગયો.

આગળ ગયા પછી,
હમણાં જ મને ભાન થયું,
મે આ શું કર્યું? 
કહ્યું... 
કોઇકે આ 'શું કર્યું?' ના જવાબમાં,
કે આનું જ નામ જીવન,
આનું જ નામ મજબૂરી.

ને હું તો,
હજુંય એ વસ્ત્ર વિના,
ફરી રહ્યો છું,
નગ્ન...
પણ કોઇ હસસો નહિ,
ન ખાજો તરસ મુજ પર,
મેં તો પ્રેમ કર્યો છે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.