તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑગસ્ટ 24, 2010

ફૂલ પછીની સુવાસની જેમ - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


આવી મુજ જીવનમાં
તું શ્વાસની જેમ,
ચાલી ગઇ અણધારી
ગરમ ઉચ્છવાસની જેમ.

શણગારી ગઇ મુજ્ને
અલંકારને સમાસની જેમ,
પહેલા પૂનમ બનીને પ્રગટી,
જતી રહી અમાસની જેમ.

ઉભો  રહ્યો હું ભીની આંખે,
નિષ્ફળ એક પ્રયાસની જેમ,
હજું 'જય'માં હાજર છે તું,
ફૂલ પછીની સુવાસની જેમ.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.