તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑગસ્ટ 28, 2010

નકામો પ્રશ્ન - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


પ્રીતિ મહત્વની છે એની જ્યોત પરત્વે,
પતંગા માટે જીવવાનો પ્રશ્ન નકામો છે.

મદિરાલયમાં જવાની અહેમિયત છે,
ઘાયલ માટે પીવાનો પ્રશ્ન નકામો છે.

અજ્વાસ  ફેલાવ ચહુઓર, તુજ કર્મ કર,
તળે અંધારાનો દીવાનો પ્રશ્ન નકામો છે.

પ્રેમ છે વાદળ માટે, તરસે છે એથી ચકોર,
પ્રથમ બુંદને પીવાનો પ્રશ્ન નકામો છે.

ધ્યેય છે એક જ, તે મેળવી ને જંપીશ,
મુશ્કેલીઓથી બીવાનો પ્રશ્ન નકામો છે.

પારિજાત છું, કવિતાના ફૂલ ખેરવ્યા કરીશ,
કેટલા ખર્યા? ગણવાનો પ્રશ્ન નકામો છે.

હું પંખી, ચૂંટ્યા કરુ કવિતાના તણખલા,
'જય' નિરાશ થવાનો પ્રશ્ન નકામો છે.

1 ટિપ્પણી:

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.