તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑગસ્ટ 26, 2010

જવાબ વિનાનું ઉખાણું - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

ગુલાબોમાં રમતા-રમતા
મળ્યું એક ઝાકળ,
સૂરજ ઉગ્યા પછી શું થશે?

ચહેરાઓમાં રમતા-રમતા
કરી એક અટકળ,
હ્રદય તૂટ્યા પછી શું થશે?

વિચારોમાં રમતા-રમતા
ફાટ્યો એક દાવાનળ,
દેહ સળગ્યા પછી શું થશે?

નિરાશામાં રમતા-રમતા
આશાનો એક કાગળ,
તેને વાંચ્યા પછી શું થશે?

                                                                                        મોહમાયામાં રમતા-રમતા
                                                                                        જીવન રહ્યું પાછળ,
                                                                                        શ્વાસ ખૂટ્યા પછી શું થશે?

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.