તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑગસ્ટ 25, 2010

અર્ધાંગિની - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


કોઇ રોગ નથી છતાં ગોળી ફાક્યા કરે છે,
વિના કારણ શકની સોય તાક્યા કરે છે.

રહું ઉભો જો કોઇ તેજીલી અગનશિખા સંગ,
દૂર ઉભી-ઉભી એ પોતે દાઝ્યા કરે છે.

કરુ વાતો જો કોઇ મધુરભાષિની જોડે તો,
વારંવાર હવન માં હાડકા નાખ્યા કરે છે.

કમાઉ છું હું, અને દાઢી પણ મને જ ઉગે છે,
છતાંય એ સેવિંગનો હિસાબ રાખ્યા કરે છે.

ક્યાંક બીજે તો મોઢું મારીને નથી આવ્યોને?
મારા હોઠ એ વારંવાર ચાખ્યા કરે છે.

દિવસ આખો મને અડચણ ન થાય માટે-
માત્ર  રાત્રે જ તેનો રેડિયો વાગ્યા કરે છે.

કહે છે 'શાંતિ' તો મારી ભવની શોક્ય છે,
એટલે એ આખો દિવસ બબડ્યા કરે છે.

ને છતાંય...

મને થાક ન લાગે દિવસભર કામ કરીને,
માટે મારી સાથે આખો દિવસ થાક્યા કરે છે.

ને મારો બધો જ કંટાળો દૂર કરવા માટે,
અરીસા સામે બેસીને એ સજ્યા કરે છે.

કોઇ રોગ નથી છતાં ગોળી ફાક્યા કરે છે,
વિના કારણ શકની સોય તાક્યા કરે છે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.