તાજેતરની પોસ્ટસ

August 18, 2010

અમે તો રહી ગયા ફક્ત તારા થઈને - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'અમે તો હતાં એક ઝરણું,
નહોતુ મળવું દરિયાને ખારા થઇને.

બંધ નહોતુ થાવું કોઇ બાંધમાં,
વહેવું'તુ એક નાનકડી ધારા થઇને.

ગુંજવુ'તું સૂર થઇ કોઇ કર્ણમાં,
પડઘાતા રહ્યાં દુઃખના નારા થઇને.

નક્કી કર્યુ બહુ હેરાન થઇને કે-
નથી રહેવું હવે સારા થઇને.

ચાહ્યા અમે આપને અનહદ,
ને એકલા રહ્યા બિચારા થઇને.

આ દુનિયા એટલી ખરાબ નથી 'જય',
અમે તો રહી ગયા ફક્ત તારા થઇને!

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.