તાજેતરની પોસ્ટસ

August 13, 2010

ને એય લીલા લ્હેર છે! - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


એમને ક્યાં દેશની પડી છે!
એમને તો લૂંટવા શહેર છે,
ને એય લીલા લ્હેર છે!

ઉદઘાટનોમાં ગુલતાન એ,
કરતાં હંમેશા થોડી દેર છે,
ને એય લીલા લ્હેર છે!

મારા-મારી કરીને સંસદમાં,
વરતાવતા એ કાળો કેર છે,
ને એય લીલા લ્હેર છે!

કંઇક કાવા-દાવા કરતા-કરતા,
મેળવે ખુરસી યાને ચેર છે,
ને એય લીલા લ્હેર છે!

આપી આપીને પૂરા ન કરે,
વચનના નામે આપે ઝેર છે,
ને એય લીલા લ્હેર છે!

ઇન્સાન નથી એ શેતાન છે,
માનવતા સાથે એમને વેર છે.
ને એય લીલા લ્હેર છે!

ખરેખર જો જનતા જાગે 'જય'-
તો કયા ખૂણે એમની ખેર છે?
ને એય લીલા લ્હેર છે!

[સીટી તાલુકા વ્યાયામ પ્રચારક મંડળ દ્વારા ૧૯૯૭ માં આયોજીત ૨૯મી 'યુવા પ્રતિભા શોધ સ્પર્ધા' માં પાદપૂર્તિ વિભાગમાં મને આ પાદપૂર્તિ બદલ તૃતીય પુરસ્કાર મળેલ. તે વખતે હું  ધોરણ ૧૧ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ) માં (પરાણે) અભ્યાસ કરતો હતો અને ૭ માંથી માત્ર ૨ વિષયમાં જ મને રસ પડતો - સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી. ભગવાને મને પહેલા પ્રયત્નમાં જ ધોરણ ૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ) માં પાસ કરાવ્યો અને પછી તરત જ મે મારી ભૂલ સુધારવા કોલેજમાં F.Y.B.A. માં અંગ્રેજી સાહિત્યનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો.]

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.