તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑગસ્ટ 11, 2010

તું બચાવજે ખુદા - - ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’


ટોળાનો ઘોંઘાટ સહન કરી લઇશું ગમે તેમ,
એકાંતના પડઘમથી તું બચાવજે ખુદા.

નગ્નતાને સત્ય તરીકે સ્વીકારી લઇશું,
વસ્ત્રોની શરમથી તું બચાવજે ખુદા.

ફૂટેલા હશે તો એને નસીબ માની લઇશું,
નીચ કરમથી તું બચાવજે ખુદા.

સર્વધર્મ સમભાવમાં માનું છું મનથી,
ફંટાયેલા ધરમથી તું બચાવજે ખુદા.

પ્રેમ શબ્દ લાગે છે અતિ આકર્ષક,
એના ભેદ-ભરમથી તું બચાવજે ખુદા.

જ્ઞાનને જ પત્ની બનાવી પરણવા ઇચ્છું,
અજ્ઞાનના હરમથી તું બચાવજે ખુદા.

શત્રુઓનો સામનો સામી છાતીએ કરશે ‘જય’,
મિત્રોના ભરમથી તું બચાવજે ખુદા.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.