તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑગસ્ટ 10, 2010

એટલું તો નહિતર રળી જઇશું - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


સાકર છીએ અમે સાકર,
દૂધ જેવી દુનિયામાં ભળી જઇશું,
પ્રયત્ન  કરશો જો પ્રેમથી પામવાનો,
તો ભીડભરી દુનિયામાંય મળી જઇશું.

મળે નફરત કે થાય અપમાન,
એક જ ઘૂંટમાં ગળી જઇશું,
સિંચશો થોડુંક જો પ્રેમનું પાણી,
ક્ષણ માત્રમાં જ ફળી જઇશું.

એક  ઇશારો જ તમારો ઘણો છે,
તુરત જ અમે કળી જઇશું,
કહેશો તો જીવી જઇશું,
કહેશો તો ઢળી જઇશું.

તમે મળો તો ઠીક છે,
એટલું તો નહિતર રળી જઇશું,
કે જીવતા તો 'જય' નડ્યો નથી,
મર્યા બાદ આસાનીથી બળી જઇશું.

-  ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.