તાજેતરની પોસ્ટસ

જુલાઈ 12, 2010

મોકલું છું - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'વીતી ગયેલી ક્ષણોના દ્રશ્ય મોકલું છું,
આપી શકે ઉત્તર તો પ્રશ્ન મોકલું છું.

પ્રણયનો રિવાજ છે વચન અને ચુંબન,
અપૂર્ણ રિવાજના અવશેષો ભગ્ન મોકલું છું.

રિઝ્યા નહિ કવિથી આ વખતે મેઘદૂત,
કાગળ પર પ્રણયપ્રચુર કાવ્ય મોકલું છું.

માને તો માત્ર વાણી-વિલાસ છે ગઝલ,
માને તો સમગ્ર ભાવના-વિશ્વ મોકલું છું.

મુમુક્ષુઓનો મોક્ષ છે માત્ર પ્રેમ મહી 'જય'
મારા જીવનનું એકમાત્ર સત્ય મોકલું છું.

- ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

તારણના કારણનું મારણ - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'મુજ હ્રદયનું આકુંચન વિસ્તરણ બનીને આવજે,

પાને-પાને એક નવું પ્રકરણ બનીને આવજે.

તુજ કેશથી પણ વધુ છે જીવનની વિટંબણાઓ,
દરેક વમળમા મધુર સ્મરણ બનીને આવજે.

વિસ્મરુ છુ મુજને અહી દરરોજ પ્રણય મહી,
મુજને દર્શાવતું બેદાગ દર્પણ બનીને આવજે.

રાધાની પ્રતિક્ષાના પરાકાષ્ઠાના સમયમાં-
ઓધવજીના હાથમાં કાગળ બનીને આવજે.

તારવ્યું અંતે એ કે પ્રેમ વિના સૌ શૂન્ય,
એ તારણના કારણનું મારણ બનીને આવજે.

આવ્યા છે સૌ શોકસભામાંય બની-ઠનીને,
અંતિમ ઇચ્છા માન, તું પણ બનીને આવજે.

મુબારક હો 'જય'ને આ ચોર્યાસી લાખ ફેરા,
જન્મે-જન્મે જીવવાનું કારણ બનીને આવજે.

- ચિરાગ ઠક્કર 'જય'