તાજેતરની પોસ્ટસ

એપ્રિલ 20, 2010

Serenity Prayer" God, Grant Me The Serenity To Accept The Things I Can Not Change,
Courage To Change The Things I Can
And
The Wisdom To Know The Difference."
- St. Francisટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.