તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 27, 2010

એક સ્મિત વિના - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'
આપ મને વિદાય, તેની કોઇ તકલીફ નથી,
પણ એક સ્મિત વિના આપ, તે ઠીક નથી.
આપ મને વિદાય...o

ખૂબ પામ્યો છું ચાહત, ચાહી છે તને ખૂબ,
રખેને ભૂલી જઇશ મને, એવી કોઈ બીક નથી.
આપ મને વિદાય...o

હંમેશ હારતો રહ્યો છું તુજ સંગ ખેલેલી બાજીઓ,
હું ખુશ ન હોઉ, તારી એવી કોઈ જીત નથી.
આપ મને વિદાય...o

તું એ હું ને હું એ તું, ને હું-ને-તું એક જ વળી,
કદીય તું મુજથી દૂર નથી, કદીય તું નજીક નથી.
આપ મને વિદાય...o

'જય' પ્રણયને પાંખની જરૂર શું હોય?
ન આવું એક પુકારે તો સાચી મારી પ્રીત નથી.

આપ મને વિદાય, તેની કોઇ તકલીફ નથી,
પણ એક સ્મિત વિના આપ, તે ઠીક નથી.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.