તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑક્ટોબર 04, 2009

Money Can't Buy Happiness But...

Money Can't Buy Happiness But It's More Comfortable To Cry In A BMW Than On A Bicycle.ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.