તાજેતરની પોસ્ટસ

સપ્ટેમ્બર 15, 2009

Tough Time


"Tough times never last, but tough people do."

-Robert H. Schuller

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.