તાજેતરની પોસ્ટસ

સપ્ટેમ્બર 25, 2009

Problem in Today's World


Things are to be used and people are to be loved, But the problem in today's world is that People are used and things are loved.......

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.