તાજેતરની પોસ્ટસ

જુલાઈ 17, 2009

The Sweetest Lesson

The Sweetest Lesson I Have Learned In GOD's School Is To Let The GOD Choose For Me.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.