તાજેતરની પોસ્ટસ

જુલાઈ 20, 2009

A Bitter Truth


The Power Of A Relationship Lies With Whoever Cares Less.


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.