તાજેતરની પોસ્ટસ

June 21, 2009

Very Funnyइतना कमजोर हो गया हुं तेरी जुदाई से,
मछ्छरभी उठा ले जाते है चारपाई से|

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.