તાજેતરની પોસ્ટસ

જૂન 20, 2009

A Quote

PEOPLE ARE LONELY BECAUSE THEY BUILDS WALLS INSTEAD OF BRIDGES -J.S.Newton

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.