તાજેતરની પોસ્ટસ

June 04, 2009

એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ, ને હું થઈ ગઈ મોટી - ડૉ. આઈ.કે. વિજળીવાળા

એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ, ને હું થઈ ગઈ મોટી,

મેં તો એને નવડાવી, લઈને સાબુની ગોટી !!
ભેંકડા એણે ખૂબ જ તાણ્યાં, કર્યું બહુ તોફાન !
મેં પણ એનું માથું ધોયું , પકડીને બે કાન !
તૈયાર કરી, માથે એને લઈ દીધી’તી ચોટી…

એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ.

એને ભલે રમવું હોય પણ, લેસન હું કરાવું !
વ્હેલી વ્હેલી ઉઠાડી દઉં, બપોરે સુવરાવું !
બપોર વચ્ચે ગીતો ગાય તો ધમકાવું લઈ સોટી…

એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ.

દોડા દોડી કરે કદી તો બૂમ-બરાડા પાડું
ચોખ્ખી લાદી બગાડે તો, ફટકારી દઉં ઝાડું !
તોફાન કરે તો ખીજાતી આંખો કાઢી મોટી

એક દિ મમ્મી નાની થઈ ગઈ.

- ડૉ. આઈ.કે. વિજળીવાળા

1 comment:

  1. 'દિવ્ય ભાસ્કર'માં આ રચના કોમલ ચુડાસમા (પોરબંદર)ના નામે રજુ થઈ છે તે આપની જાણ માટે!

    ReplyDelete

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.