તાજેતરની પોસ્ટસ

મે 12, 2009

Quotation

What makes some people DEAREST? Its not just the Happiness that you feel when you meet them..but its the pain you feel when you miss them.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.