તાજેતરની પોસ્ટસ

એપ્રિલ 19, 2009

તે ગઝલ -અમૃત 'ઘાયલ'

લીટી એકાદ નીરખી, 'ઘાયલ',
હલબલી જાય આદમી, તે ગઝલ.
-અમૃત 'ઘાયલ'

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.