તાજેતરની પોસ્ટસ

એપ્રિલ 22, 2009

દરિયાને એક વાતે જ ખટકી ગઇ - હિતેષ વિઠ્ઠલાણી

દરિયાને એક વાતે જ ખટકી ગઇ,
નદી અહીં સુધી આવીને કેમ અટકી ગઇ.
પર્ણનું ખરવું સહજ હતું પાનખરમાં,
સાથે આ ડાળી કેમ બટકી ગઇ?
હતો ભરોસો જે યાદભરી વાદળી ઉપર,
વરસ્યા વિના એ પણ છટકી ગઇ!

- હિતેષ વિઠ્ઠલાણી, સુરત

1 ટિપ્પણી:

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.