તાજેતરની પોસ્ટસ

એપ્રિલ 19, 2009

ચાલ જીવન જીવન રમીએ - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

સઘળો નફો તારો સખી,
ને બધું નુકસાન મારું;
ચાલ જીવન જીવન રમીએ.

સુખનો દરિયો તારો સખી,
ને વ્યથાનું આસમાન મારું;
ચાલ જીવન જીવન રમીએ.
-ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

3 ટિપ્પણીઓ:

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.