તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 19, 2009

Yesterday is History, Tomorrow is a Mystery, but Today is a Gift, so they call it "PRESENT"

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.