તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 24, 2009

Proverb

"Fools ask more questions in an hour than a Wise Man in a year."

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.