તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 29, 2009

Heaven never helps the men who will not act.

-Sophocles (496 BC-406 BC)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.