તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 19, 2009

From Shakespeare's Romio and Juliet

"A rose by any other name would smell as sweet."

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.