તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 24, 2009

Fools Rush In

"Fools rush in where angels fear to tread."
-“An Essay on Criticism,” by Alexander Pope.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.