તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 22, 2009

જે માની ગોદમાં છે

શીતળતા પામવાને માનવી, તું દોટ કાં મૂકે?
જે માની ગોદમાં છે તે હિમાલયમાં નથી હોતી.
-સુરેન ઠાકર 'મેહુલ'

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.