તાજેતરની પોસ્ટસ

March 22, 2009

મા

અણધાર્યા આવી પડે ઘટમાં દુખના ઘા -
નાભિથી વેણ નીકળે, મોઢે આવે 'મા.'
- પિંગળશી ગઢવી

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.